top of page

OM FILMKLUBBEN

Filmglede for hele Hamarøy

Veten filmklubb ble stiftet 30. januar 2020 og holder til på Hamarøy i Nordland. Våre ordinære filmvisninger finner sted i Æventyrsalen i Hamsunsenteret på Presteid.

Veten filmklubb skal fremme interessen for film som kunst, som opplysning og som underholdning. Vi vil bruke film som en inngang til historie og kulturhistorie. Fremme et kritisk og reflektert forhold til film, for eksempel gjennom å kombinere film og foredrag, diskusjon og studievirksomhet.

Vi skal være et sosialt møtested for film og diskusjoner om film. Gi voksne og barn gode og varierte filmopplevelser, og lage aktiviteter så både store og små får forståelse for filmens rolle i samfunnet.

 

Filmklubben er medlem i Norsk Filmklubbforbund

nfk-logo-sort-b69260.png
bottom of page